Чагатайский улус : 1221-1346

Чагатайский улус : 1221-1346

Автор: Энхчимэг Цэндмаа Цагаангууд

Шифр специальности: 07.00.03

Научная степень: Кандидатская

Год защиты: 2004

Место защиты: Улан-Удэ

Количество страниц: 144 с. ил.

Артикул: 2769994

Автор: Энхчимэг Цэндмаа Цагаангууд

Стоимость: 250 руб.

Чагатайский улус : 1221-1346  Чагатайский улус : 1221-1346 Сайшаал онд хэвлэгдсэн Монгол ундэстний товч туух хэмээх зохиолд Цагадай, тууний залгамжлагчид болон Цагадайн. Хятадын туухч Жу Яотины Чингис хааны туух шастир хэмээх зохиол онд хэвлэгдэн гарсныг онд монгол хэлээр орчуулан гаргажээ. Уг зохиолд Цагадайн зан чанар хийгээд Дундад Азийг байлдан дагуулахад тууний оруулсан хувь нэмэрийн талаар товч егуулжээ. Яотин . На Алтаншаагийн Монголчуудын ечигдрийн мер зохиолд Цагадайн улсын терийн зарим зутгэлтнуудийн туухийг егуулсэн нь бидний судалгаанд ихэд дехем болов Алтаншаа . Орост Цагадайн улсын туухийн судалгааны эхлэлийг тавьсан хун бол Оросын нэртдорно дахины судлаач В. В.Бартольд юм. Араб, перс, турэг хэлийг гарамгай эзэмшсэн тэрээр эдгээр хэлээр байсан сурвалж бичгуудийн мэдээн дээр тулгуурлан Дундад Азийн орнуудын туухийг судалжээ. Эл орнуудын ихэнх нь дундад зууны уед Цагадайн улсын бурэлдэхуунд багтаж байсан учир тууний судалгаа нь туе улсын туухийг эргэн хархад хургэсэн байна. Судалгааны онол арга зуйны ендер тувшинд бичигдеэн Бартольдын бутээл туурвилууд одоо хирнээ унэ цэнээ алдаагуй хэвээр байна. Гэвч тухай. Монголын довтолгооны уеийн Туркестан хэмээх зохиол нь XX зууны эхэн уеийн. Оросын Монгол судлалын гайхамшигг ололт болсон юм. Бартольд а. Энэ зохиолд олон тооны сурвалж бичгийг эш ундэе болгож Монголын нийгмийн байгуулал, Чингис хааны эзэнт гурнийтерийн. Монголын дервен их хаадын
уеийн Цагадайн улсын улс тер, нийгэм эдийн засгийн байгууллыг задлан шинжилжээ. Тэрээр Улугбэх ба тууний уе хэмээх зохиолдоо МонголЫН эзэнт гурзн. Цагадайн улс гзсзн сздвийг авч узэхдээ туе улсын туухийгХ зууны аад оноос XIV зууны аад он хуртзл дэлгэрэнгуй бичжээ. Бартольд а . Уунээс гадна В. В.Бартольд Цагадай хийгззд тууний уе залгамжлагчзарим хан нарын намтар уйл ажиллагааг нарийвчлан судалсан ажзз. Уунд Цагадай болон Борак хан нарын намтар ихзд сонирхол татаж байгаа юм Туркестаны туух, Долоон голын туухийн найруулал болон Туркестаны солын эамьдралын туух хэмээх зохиолуудад Бартольд, Цагадайн улсын туухийн холбогдолтой хэд хэдэн сонирхолтой асуудлыг онцлон авч узсэн байна. Энд гол телев Цагадайн туухийн хамгийн ээдрээтэй уе болох Моголистаны туух хийгээд Мавераннахрын терийн эрхэнд Доголон Темер гарч ирсэн туухэн цаг уеийг нэлээд нарийвчлан авч узжээ. Б.Я. Владимирцовын Монголчуудын нийгмийн байгуулал зохиол нь монгол судлалын хегжилд онцгой байр суурь эзэлдэг ЮМ. Владимирцов . Тэрээр. Монгол эрдэмтдийн узэж буйгаар В. В.Бартольд, Б. Я.Владимирцов нарын зэрэг эрдэмтдийн гол гавьяа бол Чингисийн байлдан дагууллыг далдын хучин, ер бусын зуйл мэтээр уздэг байсан хуучин уламжлалт узлийг. Чингис ба тууний уе нь учир утга бурэн теголдор туухэн уйл явдал гэдгийг тайлбарласанд оршино гэжээ. МУын туух II боть . Цагадайн улсын туухийг тодорхой хэмжээгээр хендсен зохиол бол зевлелтийн туухчБ. Д.Греков, А. Ю.Якубовский нарын Алтан Орд ба тууний уналт хэмээх бутээл юм. Зохиочид Монголын эзэнт гурний задралын шалтгааныг. Хубилай АригБех нарын хаан ширээний телее
тэмцэл хийгээд Хубилай ИХ гурний тевийг Бээжинд шилжуулснээр тайлбарлан Цагадай болон бусад улсууд бие даан тогтох болсон гзсэн дугэнэтэнд хусэн ажээ. Греков, Якубовский . А.Ю. Якубовский Цагадайн улсын дараа тогтсон Темерийн улсын туухийг нэлээд судалж эрдэм шинжилгээний. Восстание Тараби в г. Тимур, Образы старого Самарканда, Самарканд при Тимуре и Тимуридах, К вопросу о происхождении ремесленной, промышленности СараяБерке Якубовский , Якубовский , Якубовский , Якубовский. Эдгээр егууллуудэд Цагадайн улсын туухийн чухал уеудийг сонгон авч вгуулсэн байна. А.Ю. Якубовский дугнэсэн байна. Якубовский . И.П. Петрушевский юм Тууний Иран дах Монголын ил хант улсын газрын харилцааны туухийн суурь судалгаань одоо хирнээ унэ цэнээ алдаагуй сонгодог зохиол хэвээр байна. Петрушевский . Тэрээр энэхуу зохиолдоо болон уг асуудлаар бичсэн егууллууддээ мен уеийн Дундад Азийн газрын харилцааг. Петрушевский 7. Тууний уззж буйгаар Дундад Азид монголын хаад нодын хувийн эзэмшил нутаг. Цагадайн улсын нийгэм эдийн засгийн хегжилд чухал ач холбогдолтой ажээ. Петрушевский . Цагадайн улсын нийгэм эдийн засгийн туухийг тусгайлан судалсан зевлелтийн туухч Е. А.Давидович, О.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

04.07.2017

Лето - пора делать собственную диссертацию!

Здравствуйте! Дорогие коллеги, предлагаем Вам объединить отдых и научные исследования. К примеру Вы можете приобрести на нашем сайте 15 ...

28.06.2016

+ 100 бесплатных диссертаций

Дорогие друзья, в раздел "Бесплатные диссертации" добавлено 100 новых диссертаций. Желаем новых научных ...


Все новости

Время генерации: 0.218, запросов: 111